Uitzendkracht via Aureool Uitzendbureau:

Wanneer je als uitzendkracht via Aureool tijdelijk aan het werk gaat, zijn allerlei zaken prima geregeld. Uiteraard worden al je sociale lasten afgedragen, maar ook bouw je, conform de cao voor uitzendkrachten, een aantal reserves op – voor bijvoorbeeld vrije dagen, vakantiegeld en dergelijke. 
Hieronder gaan we op ieder van deze punten nader in.

Aureool draagt zorg voor:

Uitbetaling loon: wekelijks door Aureool verwerkt en uitbetaald inclusief een salarisstrook via de post.
Beloning en reserveringen: Vakantiegeld, Vakantiedagen, Feestdagen, én Kort Verzuimtoeslag.
Zolang je werkzaam bent voor de opdrachtgever wordt je vakantiegeld in de eerste week van juni en in de laatste week van december automatisch uitbetaald (tenzij je natuurlijk “door wilt sparen”, dit is dan ook mogelijk en Aureool zorgt voor tijdige berichtgeving hieromtrent).
Indien je bij ons uit dienst treed, worden alle reserveringen automatisch mét je laatste loon (mee) uitbetaald.

Sociale verzekeringen:

Via Aureool bouw je ook rechten op met betrekking tot sociale verzekeringen, zoals voor de opbouw van een:

Werkeloosheidsuitkering en het recht op een ziektewetuitkering en WAO-uitkering.
doormiddel van de door ons afgedragen premies.
Indien je ziek bent op een dag dat je zou werken, ontvang je na je tweede ziektedag een uitkering rechtstreeks van het UWV.
Deze is ter hoogte van de wettelijke ziektewet uitkering-percentages en bestaat uit 70% van het gemiddelde dagloon van de afgelopen 13 weken. Daarvoor dien je je op de eerste ziektedag vóór 09:30 uur ziek te melden bij je afdelingsverantwoordelijke en bij Aureool, wat wij vervolgens doorgeven aan het UWV. Als je niet meer ziek bent, dien je je uiteraard beter te melden bij je afdelingsverantwoordelijke en bij ons. Ook dien je de UWV-Betermeldlijn te bellen: 035-6253760 (7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar). Na 104 weken ziektewet kun je in aanmerking komen voor een eventuele WAO-uitkering. Ter compensatie van je eerste twee ziektedagen, die voor eigen rekening zijn, ontvang je ieder gewerkt uur een toeslag op het bruto uurloon. Dit is de zogenaamde wachtdagcompensatie. Of er een ZW-uitkering plaats vindt, is ter beoordeling van het UWV !

De basiszorgverzekering:

Het is je eigen verantwoordelijkheid een basiszorgverzekering af te sluiten.
Zie: http://www.toeslagen.nl.

Als je voor Aureool werkt bouw je dus ook een formeel arbeidsverleden op.

T/J-biljet:

Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, kun je loonbelasting terugvragen. Voor teruggave van de eventueel teveel betaalde loonbelasting kun je bij de Belastingdienst een T/J-biljet opvragen (www.belastingdienst.nl).

Pensioenfonds:

De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. Je kunt hier aan deelnemen als je 21 jaar of ouder bent en 26 weken bij ons hebt gewerkt, wij brengen je hiervan bijtijds op de hoogte. Indien je al bij een uitzendorganisatie de referte-eis hebt behaald, zal Aureool je deelnemerschap voortzetten. Je dient dan het statusoverzicht dat je van die uitzendorganisatie hebt gekregen aan ons te tonen. Aureool betaalt de totale premie, en zorgt voor de afdracht hiervan aan de Stipp (Stichting Pensioenen Personeelsdiensten). Vraag ons om, of kijk op website www.stippensioen.nl voor meer informatie.

Jaaropgave:

Voor je belastingaangifte heb je een jaaropgave nodig. Aureool stuurt je uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar je jaaropgave toe. Houdt Aureool altijd op de hoogte van het adres waarheen de opgave kan worden gestuurd, hij kan slechts éénmaal worden toegezonden ! Vergeet daarom niet bij verhuizing ook Aureool Uitzendbureau een adreswijziging te sturen ! Bij twijfel over de juistheid van het adres zullen wij de jaaropgave vasthouden tot je contact met ons opneemt, dit om foutieve zending te voorkomen.

Uitzendkrachten van Aureool zijn VERPLICHT om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het werk en de werkomstandigheden strikt te volgen !

Mocht u via ons bureau een dergelijke baan bekomen en hiervoor veiligheidsmateriaal nodig hebben dat u niet in uw bezit heeft of u zich (nog) niet kan veroorloven,dan verzorgt Aureool dit (onder condities) voor u. Veiligheidsschoenen (S3- kwaliteit), oog-, gehoor-, kleding- en gelaatsbescherming enzovoorts, ALS U DIT NODIG HEEFT OM VEILIG TE KUNNEN WERKEN dan hoeft u ons dit alleen maar te laten weten, dan regelen wij dit snel en graag. Uw gezondheid is per slot van rekening niet te koop !

   Informatie

KvK nummer : 27273030
BTW nummer: NL 0536.05.056.B01

   Adresgegevens

Vreeswijkstraat 537
2546 AN Den Haag

   Contact

Tel : 070-3465313
E-mail: aureool@xs4all.nl

Back to Top